Cement portlandzki – gdzie się go używa?

Cement portlandzki jest ważnym dodatkiem w wielu zastosowaniach. Może być stosowany jako spoiwo do zapraw i mieszanek z kilkoma innymi związkami, lub może stać samodzielnie jako dodatek do gładkiej powierzchni. Jest on najczęściej stosowany jako dodatek do betonu w magazynach wewnętrznych i polerowanych chodnikach. Cement portlandzki jest wykonany z wapienia, łupków i gipsu i może być kształtowany i kolorowany, aby dopasować się do każdego projektu.

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z bomi-remonty.com.pl

Cement portlandzki jest używany w produkcji betonu

Choć produkcja cementu portlandzkiego różni się na całym świecie, podstawowy proces jest taki sam: surowce są podgrzewane do temperatury 1400 – 1600degC, lub 2600 – 3000degF. Powstała substancja nazywana jest klinkierem i zazwyczaj występuje w postaci małych, szaro-czarnych granulek o średnicy około 12,5 mm. Po podgrzaniu klinkier jest mielony aż do uzyskania drobnego proszku, który przechodzi przez sito 0,075 mm. Cement jest wzmacniany niewielką ilością gipsu.

Zastosowany jest również w budowie obiektów odpadów promieniotwórczych

Cement portlandzki jest powszechnie stosowany w budowie obiektów odpadów promieniotwórczych, materiał ten jest nie tylko ważny w tych środowiskach, ale ma potencjał do skutecznego unieruchamiania gatunków promieniotwórczych. Właściwości immobilizacyjne tego materiału zależą od jego składu i specyfikacji, a także od geochemii składowiska odpadów i tego, jak te materiały oddziałują ze sobą. Z tych powodów kluczowe jest zrozumienie właściwości tego materiału przed podjęciem decyzji o jego zastosowaniu w składowiskach odpadów promieniotwórczych.

Jest to materiał wiążący

Piec cementowy jest poziomy i ma średnicę od 3 do 4 metrów. Surowce są umieszczane na jednym końcu pieca i powoli gniją, aż utworzą krzemian trójwapniowy, krzemian dwuwapniowy lub glinian. Cement portlandzki to bardzo drobno zmielone ciało stałe wykonane z tych surowców. Jego zastosowanie w budownictwie jest powszechne, ale obawy dotyczące śladu węglowego utrudniły jego komercjalizację.

Wykonywany jest z gipsu, łupków i wapienia

Gips jest minerałem składającym się z siarczanu wapnia i jest naturalnie obecny w skałach osadowych. Tworzy się, gdy woda morska odparowuje i przynosi minerały na powierzchnię. Istnieje syntetyczna forma gipsu wykonana z wapienia poprzez wychwytywanie dwutlenku siarki z emisji z elektrowni. Jest to znane jako „gips z odsiarczania spalin” i jest takie samo jak odmiana wydobywana.

Jest to cement hydrauliczny

Co to jest cement hydrauliczny? Cement hydrauliczny to nieorganiczny związek składający się głównie z uwodnionych krzemianów wapnia i wody. Cement hydrauliczny zastyga w wyniku reakcji chemicznej. Używa się go do produkcji cementu i zaprawy, które następnie twardnieją w wodzie. Cement portlandzki jest przykładem cementu hydraulicznego. Cement portlandzki jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem cementu hydraulicznego. Cement portlandzki zawiera głównie hydrauliczne krzemiany wapnia. W wyniku reakcji chemicznej między wodą a cementem powstają hydraty, dlatego nazywa się go hydraulicznym.

Jest to produkt odpadowy

Produkty odpadowe mogą być stosowane jako zamienniki cementu portlandzkiego. Materiały te hydratyzują się jak cement i zawierają pucolany, które są niepożądanymi produktami ubocznymi utwardzania betonu. Innym materiałem, który może zastąpić cement portlandzki jest sproszkowany popiół paliwowy, który pochodzi z elektrowni spalających węgiel. Paliwo przed spaleniem jest mielone na drobny proszek, a około 18% paliwa spala się w postaci drobnych szklanych kul, które unoszą się wraz z gazami spalinowymi.

Produkowany jest w centralnym zakładzie

Cement portlandzki jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym, który opiera się na surowcach Aspdin. Surowce te zawierają wapń, krzemionkę, tlenek glinu, żelazo i magnez. Wapień, glina i piasek to najczęstsze kombinacje stosowane w produkcji cementu. Minerały z cementowni są mielone na drobny proszek. Następnie piec cylindryczny podgrzewa materiały do temperatury 1480 C. Reakcje chemiczne przekształcają następnie częściowo stopione surowce w granulki.

Jest to materiał pucolanowy

Cement portlandzki jest materiałem pucolanowym, składającym się głównie z mieszaniny kalcynowanej gliny, popiołu wulkanicznego i popiołu lotnego. Stosowany jest w budowie konstrukcji hydraulicznych, zapór wodnych oraz zapraw murarskich. Jest to rodzaj materiału pucolanowego, który jest odporny na atak wody i wymywanie wodorotlenku wapnia. Jednak temu rodzajowi cementu brakuje niektórych zalet cementu portlandzkiego.

Wykonywany jest z żużla wielkopiecowego

Są dwa rodzaje cementu portlandzkiego: te, które zawierają zasady i te, które ich nie zawierają. Cement portlandzki jest wytwarzany z żużla wielkopiecowego, który jest produktem ubocznym spalania węgla. Aby go wyprodukować, cement musi zawierać 80% mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i mniej niż cztery procent popiołu lotnego. Ponadto musi zawierać co najmniej jedną uncję tlenku metali alkalicznych.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top