Jaką datę należy uznać za rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę?

By admin On Marzec 2nd, 2012

img

Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej ustawodawca uznał datę wystawienia pierwszej faktury, a nie moment rejestracji spółki.

Czy dokumenty dołączone do wniosku muszą być przedstawione w języku polskim i obcym?

By admin On Luty 22nd, 2012

img

Tak. Dokumenty dołączone do wniosku winny być przedstawione w języku polskim i obcym łącznie z uwierzytelnionym przekładem tekstu obcego na język polski.

Czy wspólnik zagraniczny może uzyskać ze strony polskiej gwarancje wypłaty odszkodowania?

By admin On Luty 2nd, 2012

img

Tak. Minister Finansów na wniosek zainteresowanego wspólnika zagranicznego udziela temu wspólnikowi gwarancji wypłaty odszkodowania do wysokości przypadającej mu części spółki w razie poniesienia straty w wyniku decyzji organów państwowych o nacjonalizacji, wywłaszczeniu lub zastosowaniu innych środków wywołujących skutki równoznaczne z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.

Read the rest of this entry »

Co powinien zawierać list intencyjny?

By admin On Styczeń 18th, 2012

img

W liście intencyjnym należy podać nazwiska wspólników (ewentualnie ich pełnomocników), przedmiot wspólnej działalności, rzeczowe i finansowe wkłady stron, proporcje wkładów, terminy dalszych działań, podział kosztów, przygotowań do podjęcia działalności i ostateczny termin sfinalizowania przedsięwzięcia. Dokument podpisują obie strony.